Lepas ni kalau ada ‘overtime’ boleh ‘claim’ majikan bayar, jangan takut

Mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, bersamaan dengan kehadiran majikan dan rakan sekerja yang sekepala serta bertimbang rasa, dapat dianggap sebagai satu bentuk rezeki yang patut kita hargai.

Namun, penting untuk diingat bahawa setiap individu mempunyai takdir rezeki yang berbeza.

Beberapa individu mungkin menghadapi cabaran di tempat kerja, termasuk persekitaran yang toksik dan majikan yang tidak menyokong, sehingga memaksa mereka untuk berhenti bekerja.

Lepas ni kalau ada 'overtime' boleh 'claim' majikan bayar, jangan takut

Walaupun dihadapkan dengan cabaran ini, kita perlu sentiasa ingat bahawa setiap pekerja mempunyai hak-hak asas yang perlu dihormati, dan tidak sepatutnya biarkan hak-hak tersebut ditindas tanpa sebarang justifikasi.

Berikut adalah beberapa hak-hak pekerja yang perlu difahami:

1) Pampasan Pemberhentian Kerja

Menurut maklumat daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM), pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 atau Perjanjian Bersama berhak menuntut pampasan atau faedah penamatan sekiranya mereka diberhentikan. Faedah ini termasuklah gaji ganti notis, faedah penamatan kerja, bayaran cuti tahunan baki gaji (jika berkenaan). Untuk mendapatkan penjelasan terperinci, pekerja boleh merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja.

2) Gaji Ganti Notis

Apabila pekerja diberhentikan, gaji ganti notis adalah hak yang sepatutnya diberikan, berdasarkan tempoh perkhidmatan. Ini termasuk sebulan gaji untuk tempoh perkhidmatan kurang dari 2 tahun, 2 bulan untuk 2 hingga 5 tahun, dan 3 bulan untuk lebih dari 5 tahun.

3) Cuti Bersalin

Pekerja wanita berhak mendapatkan cuti bersalin selama 98 hari berturut-turut, dan tertakluk kepada Akta Kerja 1955, pekerja berhak menerima elaun bersalin yang dikira atau ditetapkan.

4) Gaji Minimum

Gaji minimum adalah gaji pokok tanpa sebarang elaun atau bayaran tambahan. Mulai 1 Januari 2023, majikan yang menggajikan kurang daripada lima orang pekerja (selain majikan yang menjalankan aktiviti profesional) perlu membayar gaji bulanan tidak kurang daripada RM1,500.

5) Cuti Tahunan Berbayar

Setiap pekerja berhak mendapat cuti tahunan, bergantung kepada tempoh perkhidmatan mereka, iaitu 8 hari untuk kurang dari 2 tahun, 12 hari untuk 2 hingga 5 tahun, dan 16 hari untuk lebih dari 5 tahun.

6) Cuti Sakit (MC) Berbayar

Pekerja berhak mendapatkan cuti sakit yang dibayar, dengan jumlah hari bergantung kepada tempoh perkhidmatan, seperti 14 hari untuk kurang dari 2 tahun, 18 hari untuk 2 hingga 5 tahun, dan 22 hari untuk lebih dari 5 tahun. Jika rawatan hospital diperlukan, cuti bergaji boleh diberikan sehingga 60 hari.

7) Kerja Lebih Masa (Overtime) Berbayar

Pekerja berhak mendapat bayaran tambahan untuk kerja lebih masa, dengan kadar bayaran yang ditetapkan mengikut undang-undang. Ini termasuk bayaran 1.5 kali gaji per jam pada hari biasa, 2 kali gaji per jam pada hari cuti biasa, dan 3 kali gaji per jam pada Hari Kelepasan Am.

8) Gaji Dibayar Tepat Pada Waktunya

Penerimaan gaji adalah hak asas pekerja, dan majikan perlu membayar gaji paling lewat 7 hari selepas hari gaji.

9) Waktu Bekerja yang Adil

Pekerja berhak bekerja maksimum 45 jam seminggu tanpa mengira waktu rehat, untuk mengekalkan keseimbangan kerja dan hayat yang sihat.

10) Waktu Kerja Wanita di Sektor Tertentu

Pekerja wanita di sektor pertanian atau perusahaan tidak boleh bekerja dari 10 malam hingga 5 pagi, untuk melindungi kebajikan dan kesih

atan mereka.